Pet Ossetia-Alania Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet Koet-khì
Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet Koet-fui
Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet.

Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet (Ossetia-ngî: Республикӕ Цӕгат Ирыстон) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Pet Kô-kâ-sok Lièn-pâng Kón-khî. Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet mien-chit 8,000 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 712,980 (2010-ngièn), sú-tû Vladikavkaz. Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet Ossetia-ngìn cham ngìn-khiéu 65.1%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 20.8%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]