Saratov

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Saratov Vûn-chông
Saratov.
Saratov.

Saratov (Ngò-ngî: Саратов) he Ngò-lò-sṳ̂ Saratov-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-nàm-phu 840 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 378 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 837,900 -ngìn. 1590-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]