跳至內容

Smolensk

Chhiùng Wikipedia lòi
Smolensk fó-chhâ-cham.
Smolensk Vûn-chông
Smolensk.
Smolensk.

Smolensk (Ngò-ngî: Смоленск) he Ngò-lò-sṳ̂ Smolensk-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô sî-nàm-phu 360 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 166.3 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 326,861-ngìn. 863-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]