Tula

Chhiùng Wikipedia lòi
Tula.
Tula Khì-chì
Tula.

Tula (Ngò-ngî: Тула) he Ngò-lò-sṳ̂ Tula-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-phu 193 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 145.2 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 501,169 -ngìn. 1146-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]