跳至內容

Tula

Chhiùng Wikipedia lòi
Tula.
Tula Khì-chì
Tula.

Tula (Ngò-ngî: Тула) he Ngò-lò-sṳ̂ Tula-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-phu 193 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 145.2 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 501,169 -ngìn. 1146-ngièn kien-li̍p.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]