跳至內容

Tver

Chhiùng Wikipedia lòi
Tver Vûn-chông
Tver vòng-kiûng.
Tver.

Tver (Ngò-ngî: Тверь) he Ngò-lò-sṳ̂ Tver-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-phu 893 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 152.22 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 403,606-ngìn. 1135-ngièn kien-li̍p.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]