Ulyanovsk

Chhiùng Wikipedia lòi
Ulyanovsk.
Ulyanovsk Khì-chì
Ulyanovsk Chúng-thúng-khiâu (President Bridge).
Ulyanovsk.

Ulyanovsk (Ngò-ngî: Ульяновск) he Ngò-lò-sṳ̂ Ulyanovsk-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-phu 893 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 316.9 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 613,786-ngìn. 1648-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]