Pha̍k-yùn-khî (Kóng-chû)

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pha̍k-yùn-khî (Kóng-chiu-sṳ))
跳至導覽 跳至搜尋

Pha̍k-yùn-khî (白雲區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Kóng-chiu-sṳ só kón-hot ke khî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]