跳至內容

Kô-yeu-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kô-yêu-sṳ (高要市) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Shàu-khin-sṳ só kón-hot ke Yen-kip-sṳ.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]