跳至內容

Lùi-chû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Lùi-chiu-sṳ (雷州市) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Tshám-kông-sṳ só kón-hot ke Yen-kip-sṳ.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]