Kau-fòng Adeodatus 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Adeodatus 1-sṳ (?  – 618-ngièn 11-ngie̍t 8-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 615-ngièn chṳ 618-ngièn chhai-ngim.