Kau-fòng Hilarius

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Hilarius (?  – 468-ngièn 2-ngie̍t 28-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 461-ngièn chṳ 468-ngièn chhai-ngim.