Kau-fòng Zacharias

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Zacharias (?  – 752-ngièn 3-ngie̍t 22-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 741-ngièn chṳ 752-ngièn chhai-ngim.