Kau-fòng Marcus

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Marcus (?  – 336-ngièn 10-ngie̍t 7-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 336-ngièn 1-ngie̍t 18-ngit chṳ 10-ngie̍t 7-ngit chhai-ngim.