Kau-fòng Theodorus 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Theodorus 1-sṳ (?  – 649-ngièn 5-ngie̍t 14-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 642-ngièn chṳ 649-ngièn chhai-ngim.