Kau-fòng Benedictus 16-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Kau-fòng Benedictus 16-sṳ (2010)

Kau-fòng Benedictus 16-sṳ (1927-ngièn 4-ngie̍t 16-ngit – 2022-ngièn 12-ngie̍t 31-ngit), ngièn-lòi miàng-sṳ ham-cho Joseph Alois Ratzinger, he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke thi 265 ngim kau-fòng. 2005-ngièn chṳ 2013-ngièn chhai-ngim.