Kau-fòng Anacletus

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Anacletus (?  – 92-ngièn ) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 76-ngièn chṳ 88-ngièn chhai-ngim.