Kau-fòng Benedictus 7-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Benedictus 7-sṳ (?  – 983-ngièn 7-ngie̍t 10-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 974-ngièn chṳ 983-ngièn chhai-ngim.