Kau-fòng Gelasius 2-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Gelasius 2-sṳ (?  – 1119-ngièn 1-ngie̍t 29-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1118-ngièn chṳ 1119-ngièn chhai-ngim.