Kau-fòng Paschalis 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Paschalis 1-sṳ (?  – 824-ngièn 2-ngie̍t 11-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 817-ngièn chṳ 824-ngièn chhai-ngim.