Kau-fòng Felix 3-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Felix 3-sṳ (?  – 492-ngièn ) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 483-ngièn chṳ 492-ngièn chhai-ngim.