Kau-fòng Eusebius

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Eusebius (?  – 309-ngièn 8-ngie̍t 17-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 309-ngièn 4-ngie̍t 18-ngit chṳ 8-ngie̍t 17-ngit chhai-ngim.