Kau-fòng Silvester 3-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Silvester 3-sṳ he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1045-ngièn chhai-ngim.