Kau-fòng Benedictus 6-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Benedictus 6-sṳ (?  – 974-ngièn ) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 973-ngièn chṳ 974-ngièn chhai-ngim.