Kau-fòng Alexander 3-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Alexander 3-sṳ (?  – 1181-ngièn 8-ngie̍t 30-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1159-ngièn chṳ 1181-ngièn chhai-ngim.