Kau-fòng Sergius 4-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Sergius 4-sṳ (?  – 1012-ngièn 5-ngie̍t 12-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1009-ngièn chṳ 1012-ngièn chhai-ngim.