Kau-fòng Pelagius 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Pelagius 1-sṳ (?  – 561-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 557-ngièn chṳ 561-ngièn chhai-ngim.