Kau-fòng Gregorius 4-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Gregorius 4-sṳ (?  – 844-ngièn 1-ngie̍t 25-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 827-ngièn chṳ 844-ngièn chhai-ngim.