Kau-fòng Agapetus 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Agapetus 1-sṳ (?  – 536-ngièn 4-ngie̍t 22-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 535-ngièn chṳ 536-ngièn chhai-ngim.