Kau-fòng Hadrianus 3-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Hadrianus 3-sṳ (?  – 885-ngièn ) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 884-ngièn chṳ 885-ngièn chhai-ngim.