Kau-fòng Innocentius 4-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Innocentius 4-sṳ (?  – 1254-ngièn 12-ngie̍t 7-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1243-ngièn chṳ 1254-ngièn chhai-ngim.