Kau-fòng Nicolaus 2-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Nicolaus 2-sṳ (?  – 1061-ngièn 7-ngie̍t 27-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1058-ngièn chṳ 1061-ngièn chhai-ngim.