Kau-fòng Cornelius

Chhiùng Wikipedia lòi
Kau-fòng Cornelius

Kau-fòng Cornelius (?  – 253-ngièn 6-ngie̍t 25-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 251-ngièn chṳ 253-ngièn chhai-ngim.