Kau-fòng Paulus 3-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Paulus 3-sṳ (1468-ngièn 2-ngie̍t 29-ngit – 1549-ngièn 11-ngie̍t 10-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1534-ngièn chṳ 1549-ngièn chhai-ngim.