Kau-fòng Benedictus 3-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Benedictus 3-sṳ (?  – 858-ngièn 4-ngie̍t 17-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 855-ngièn chṳ 858-ngièn chhai-ngim.