Kau-fòng Anastasius 4-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Anastasius 4-sṳ (?  – 1154-ngièn 12-ngie̍t 3-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1153-ngièn chṳ 1154-ngièn chhai-ngim.