Kau-fòng Stephanus 6-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Stephanus 6-sṳ (?  – 897-ngièn ) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 896-ngièn chṳ 897-ngièn chhai-ngim.