Kau-fòng Stephanus 6-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Stephanus 6-sṳ (?  – 891-ngièn ) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 885-ngièn chṳ 891-ngièn chhai-ngim.