Kau-fòng Innocentius 11-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Innocentius 11-sṳ (1611-ngièn 5-ngie̍t 16-ngit – 1689-ngièn 8-ngie̍t 12-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1676-ngièn chṳ 1689-ngièn chhai-ngim.