Kau-fòng Pontianus

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Pontianus (?  – 235-ngièn 10-ngie̍t 30-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 230-ngièn chṳ 235-ngièn chhai-ngim.