Kau-fòng Severinus

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Severinus (?  – 640-ngièn 8-ngie̍t 2-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 638-ngièn chṳ 640-ngièn chhai-ngim.