Kau-fòng Stephanus 8-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Stephanus 8-sṳ (?  – 931-ngièn ) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 928-ngièn chṳ 931-ngièn chhai-ngim.