Kau-fòng Benedictus 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Benedictus 1-sṳ (?  – 579-ngièn 7-ngie̍t 30-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 575-ngièn chṳ 579-ngièn chhai-ngim.