Kau-fòng Marcellus 2-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Marcellus 2-sṳ (1501-ngièn 5-ngie̍t 6-ngit – 1555-ngièn 5-ngie̍t 1-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1555-ngièn 4-ngie̍t 10-ngit chṳ 5-ngie̍t 1-ngit chhai-ngim.