Kau-fòng Alexander 2-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Alexander 2-sṳ (?  – 1073-ngièn 4-ngie̍t 21-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1061-ngièn chṳ 1073-ngièn chhai-ngim.