Kau-fòng Romanus

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Romanus (?  – 897-ngièn ) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 897-ngièn chhai-ngim.