Kau-fòng Honorius 2-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Honorius 2-sṳ (?  – 1130-ngièn 2-ngie̍t 13-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1124-ngièn chṳ 1130-ngièn chhai-ngim.