Kau-fòng Alexander 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Alexander 1-sṳ he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke thi 6 thoi kau-fòng.