Kau-fòng Vitalianus

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Vitalianus (?  – 672-ngièn 1-ngie̍t 27-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 657-ngièn chṳ 672-ngièn chhai-ngim.