Kau-fòng Stephanus 2-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Kau-fòng Stephanus 2-sṳ

Kau-fòng Stephanus 2-sṳ (?  – 752-ngièn 3-ngie̍t 26-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. Kì chhai 752-ngièn 3-ngie̍t 23-ngit tông-sién kau-fòng, m̀-ko chhai sâm ngit yî-heu ko-sṳ̂n.