Kau-fòng Miltiades

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kau-fòng Miltiades (?  – 314-ngièn 1-ngie̍t 10-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 311-ngièn chṳ 314-ngièn chhai-ngim.