Kau-fòng Gelasius 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-fòng Gelasius 1-sṳ (?  – 496-ngièn 11-ngie̍t 21-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 492-ngièn chṳ 496-ngièn chhai-ngim.